In uitvoering: restauratie Teylers Museum (meerjarenplan)

In uitvoering: restauratie Teylers Museum (meerjarenplan)


2014 - 2015
Het statige woonhuis van Pieter Teyler aan de Damstraat (witte huis links) in Haarlem staat sinds zijn overlijden te boek als 'het Fundatiehuis'
Vanwege de grote historische en culturele waarde van het gebouw, is Teylers Museum bezig met een grootschalig restauratieproject van het Fundatiehuis, de Kasteleinswoning aan de Damstraat, en het Laboratorium dat gesitueerd is tussen het openbaar toegankelijke museum en de genoemde woningen. Na alle vooronderzoeken en het 'strippen' werd er in 2014 gestart met de eerste fase, het funderingsherstel (verzakkingen en vochtproblemen). Grond werd afgevoerd om de afwatering te verbeteren. Waterputten, beerputten en funderingsresten van een 'stadskasteel' kwamen hierbij tevoorschijn. De tweede fase richt zich op de infrastructuur en restauratie van alle (historische) ruimten.

2013
In het najaar van 2013 zijn we begonnen met het zogenoemde strippen van de Kasteleinswoning, het pand dat aan het oorspronkelijke woonhuis van Pieter Teyler verbonden is. Dit betekent dat de moderniseringen die in de afgelopen decennia zijn aangebracht, verwijderd zijn. Hiermee zijn de authentieke achttiende-eeuwse elementen weer geheel zichtbaar. Begin 2014 zijn de feitelijke funderingswerkzaamheden onder de marmeren tegelvloer gestart.

2012
Het hoogtepunt van de restauratie van de Ovale Zaal was de nieuwe houten trap, die gemaakt is van duurzaam Accoyahout.

Bron:

Teylers Museum: www.teylersmuseum.nl

Klant aan het woord

Deelproject: de inzet en deskundigheid van de medewerkers van Bouwbedrijf Van den Engel, de projectleider de heer Co Oudhof, de voorman op het werk de heer Alexander Schipper en de in overleg met de directie gekozen onderaannemers, hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat het werk succesvol is afgerond en er een eindresultaat is bereikt dat recht doet aan de monumentale status van de Ovale Zaal.

J.J. van der Wiele (Architect BNA)

Onze klanten aan het woord

Prev Next

Project: restauratie Kazerne Oldebroek

Mede dankzij de constructieve, coöperatieve en ook professionele benadering van u en uw medewerkers heeft het project tot een bijzonder fraai resultaat geleid waarover in brede zin, zowel binnen defensie...

J.Overman (Defensie)

Project: restauratie 6 woningen Vianen

We hebben geen spijt voor de keuze van Bouwbedrijf van den Engel. En dat is niet alleen omdat het werk door uw ervaren medewerkers tot een prachtig project is gemaakt...

O.D. Boer (directeur woningbouwvereniging)

Project: Restauratie woonhuis Amsterdam

Genoemde werkzaamheden zijn door Bouwbedrijf Van den Engel naar volle tevredenheid van opdrachtgever uitgevoerd en zijn erg gelukkig met het eindresultaat, de wijze waarop dit tot stand is gekomen en...

Ing. H.T. Scholtes

Project: gevelafwerking NH hotel bij Jaa…

Bouwbedrijf Van den Engel B.V. heeft het project goed en vakkundig uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde gebracht en de ter zake gestelde en geldende voorschriften naar...

K. de Kruif (projectleider Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht)

Project: renovatie woonhuis Noordwijk

De inzet en deskundigheid van de medewerkers van Bouwbedrijf van den Engel, met name de projectleider en de voorman, hebben er op overtuigende wijze toe bijgedragen dat het werk succesvol...

J.J. van der Wiele (Architect)

Project: 2 starterswoningen op rug-aan-r…

De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. Professionele projectleiding gecombineerd met een pragmatische mentaliteit kenmerkte de werkwijze van Van den Engel gedurende dit project. Het geheel is uitgevoerd door een...

De heer J. Witte / Futurebriks

Project: Renovatie kantoor Laren

Ondergetekende verklaart hier- mee dat Bouwbedrijf van den Engel B.V. te Maarssen de renovatie en uitbreiding van het kantoorgebouw gelegen Bij den Toren te Laren (Z.H.) goed en vakkundig heeft uitgevoerd,...

N. Wiegel (directie)