Herbestemming & transformatie 

 

Herbestemming en transformatie zijn actuele onderwerpen binnen de vastgoedwereld. Niet voor niets natuurlijk, want de structurele leegstand van vele panden dwingt ons creatief te zijn en originele ontwikkelplannen te maken. Bouwbedrijf van den Engel is ervaren in herbestemming en transformatie trajecten en heeft alle kennis en kunde in huis om een dergelijk traject tot een succes te maken. Zodat industriële locaties, kerken, kloosters, scholen en monumentaal vastgoed een commercieel succes worden.

Herbestemming: meer dan bouwen alleen

Om van een herbestemmingstraject een echt succes te maken is uitgebreide kennis nodig. Van de markt, de wettelijke mogelijkheden, de financiële stimuleringsmaatregelen en de maatschappelijke aspecten. Bouwbedrijf van den Engel beschikt zelf over uitgebreide kennis en over een goed netwerk van experts in herbestemming. Samen helpen wij opdrachtgevers de herbestemmingsplannen zo kansrijk mogelijk in te vullen.

Duurzame transformatie

Bij de transformatie van een gebouw naar een nieuwe bestemming kijkt Bouwbedrijf van den Engel kritisch naar de duurzaamheid van het gebouw. Duurzaam bouwen betekent voor ons dat we niet alleen duurzame materialen selecteren. Maar ook dat we kritisch kijken naar de beoogde energie prestaties van het gebouw. Veel panden die in aanmerking komen voor herbestemming zijn namelijk gebouwd in een tijd dat er voor duurzaamheid nog maar weinig aandacht was.

Sprekende voorbeelden

Ter inspiratie treft u op onze website diverse foto’s van eerder gerealiseerde herbestemming en transformatie projecten. Bekijkt u ze gerust. En mocht u vragen hebben dan beantwoorden wij die natuurlijk graag. We maken graag kennis met u om uw plannen en dromen te bespreken!

Portfolio  |  Referenties

Realisatie 50 studentenkamers Rooseveltlaan 826

Plaats: Utrecht
In uitvoering: transformatie pand tot 36 appartementen

Plaats: Haarlem
In uitvoering: nieuwbouw Supportershome Ajax

Plaats: Amsterdam
Renovatie en transformatie schoolgebouw tot zorgcentrum

Plaats: Utrecht
Restauratie/herbestemming Fort aan de Klop

Plaats: Utrecht
Transformatie en restauratie Fort Werk aan de Korte Uitweg

Plaats: Tull en 't Waal
 

Onze klanten aan het woord

Prev Next

Project: restauratie Kazerne Oldebroek

Mede dankzij de constructieve, coöperatieve en ook professionele benadering van u en uw medewerkers heeft het project tot een bijzonder fraai resultaat geleid waarover in brede zin, zowel binnen defensie...

J.Overman (Defensie)

Project: restauratie 6 woningen Vianen

We hebben geen spijt voor de keuze van Bouwbedrijf van den Engel. En dat is niet alleen omdat het werk door uw ervaren medewerkers tot een prachtig project is gemaakt...

O.D. Boer (directeur woningbouwvereniging)

Project: Restauratie woonhuis Amsterdam

Genoemde werkzaamheden zijn door Bouwbedrijf Van den Engel naar volle tevredenheid van opdrachtgever uitgevoerd en zijn erg gelukkig met het eindresultaat, de wijze waarop dit tot stand is gekomen en...

Ing. H.T. Scholtes

Project: gevelafwerking NH hotel bij Jaa…

Bouwbedrijf Van den Engel B.V. heeft het project goed en vakkundig uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde gebracht en de ter zake gestelde en geldende voorschriften naar...

K. de Kruif (projectleider Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht)

Project: renovatie woonhuis Noordwijk

De inzet en deskundigheid van de medewerkers van Bouwbedrijf van den Engel, met name de projectleider en de voorman, hebben er op overtuigende wijze toe bijgedragen dat het werk succesvol...

J.J. van der Wiele (Architect)

Project: 2 starterswoningen op rug-aan-r…

De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. Professionele projectleiding gecombineerd met een pragmatische mentaliteit kenmerkte de werkwijze van Van den Engel gedurende dit project. Het geheel is uitgevoerd door een...

De heer J. Witte / Futurebriks

Project: Renovatie kantoor Laren

Ondergetekende verklaart hier- mee dat Bouwbedrijf van den Engel B.V. te Maarssen de renovatie en uitbreiding van het kantoorgebouw gelegen Bij den Toren te Laren (Z.H.) goed en vakkundig heeft uitgevoerd,...

N. Wiegel (directie)